Netflix đã tái tạo lại ngành quản trị nhân sự như thế nào?

Tin tưởng con người, không phải chính sách. Thưởng thẳng thắn. Vứt bỏ sổ tay nhân viên. Bài viết trên Harvard Business Review, số tháng 1 và tháng 2/2014 của tác giả Patty McCord. Sheryl Sandberg đã gọi nó là một trong những tài liệu quan trọng nhất từng được xuất bản tại thung lũng Silicon. Nó đã được xem … Tiếp tục đọc Netflix đã tái tạo lại ngành quản trị nhân sự như thế nào?

Kinh nghiệm về làm CV của tôi.

Nhân vừa có bạn nhờ tôi góp ý về CV của bạn ấy, tôi gõ lại đây biết đâu ai đó cần. Ngoài các kiến thức về việc CV là gì, gồm những thông tin nào...mà bất cứ ai có thể tự google hoặc mua sách xem được, thì tôi thấy có chú ý sau … Tiếp tục đọc Kinh nghiệm về làm CV của tôi.