9X – The lost generation

Tác giả: Tương Nhi, 10/2014. Thế hệ lạc lối? Thế hệ mất mát? Hay thế hệ biến mất? Một thế hệ có quá nhiều và cũng không có gì. Khái niệm “lost generation”, qua tra cứu một cách đơn giản trên trang mạng mở Wikipedia, là khái niệm được đưa ra bàn thảo lần đầu … Tiếp tục đọc 9X – The lost generation