Sách “Chiến binh cầu vồng”

Cũng hơi xí hổ chút là bây giờ mới bắt đầu đọc "Chiến binh cầu vồng" Sinh nhật con gái, dẫn cả 2 chị em đi hiệu sách Nhã Nam mua sách, thấy bìa sách hấp dẫn nên cầm lên xem mới biết tác phẩm này. Mình vốn đọc ít văn học, nhưng thấy 1 … Tiếp tục đọc Sách “Chiến binh cầu vồng”