Đồ chơi xếp hình có thể có thể tăng cường kỹ năng STEM của con bạn?

Tại sao chơi khối lắp ghép là một đặt cược tốt cho sự phát triển nhận thức của trẻ? Đồ chơi lắp ghép như Lego, Xếp bi Puzzlia Hàn Quốc, Xếp hình tangram The Small T... mang đến cho trẻ em những cơ hội thú vị để mày mò và sáng tạo. Những trò chơi … Tiếp tục đọc Đồ chơi xếp hình có thể có thể tăng cường kỹ năng STEM của con bạn?