13 lời khuyên để sống hạnh phúc của Benjamin Franklin

Đây là danh sách các đức tính mà Benjamin Franklink (1706-1790), một trong các người cha lập quốc của nước Mỹ, lập ra cho bản thân mình nhằm thực hiện "Kế hoạch hoàn thiện đạo đức". Thực tế ông đã thực hiện các đức tính này mỗi tuần và theo dõi chúng bằng 1 cuốn … Tiếp tục đọc 13 lời khuyên để sống hạnh phúc của Benjamin Franklin

Tuyên ngôn Agile và 12 nguyên tắc Agile

Agile |ajəl| là tên của một nguyên tắc để phát triển phần mềm linh hoạt, hiệu quả. Agile ra đời năm 2001, sau khi mọi người thấy các phương pháp làm phần mềm truyền thống đã kém hiệu quả, gây ra tình trạng tỷ lệ thất bại của các dự án phần mềm rất cao … Tiếp tục đọc Tuyên ngôn Agile và 12 nguyên tắc Agile