Chỉ là chuyện nhỏ, không đáng bận tâm

Cũng khá lâu, vài tháng, mình không đi mua sách. Hôm nay ăn tối xong quyết định vào nhà sách Tiền Phong gần nhà. Mua được 3 quyển trị giá 106 000 VNĐ. Tâm đắc nhất là quyển "Chỉ là chuyện nhỏ không đáng bận tâm" của NXB Tổng hợp TP HCM, dịch từ nguyên … Tiếp tục đọc Chỉ là chuyện nhỏ, không đáng bận tâm