Tuyên ngôn Agile và 12 nguyên tắc Agile

Agile |ajəl| là tên của một nguyên tắc để phát triển phần mềm linh hoạt, hiệu quả. Agile ra đời năm 2001, sau khi mọi người thấy các phương pháp làm phần mềm truyền thống đã kém hiệu quả, gây ra tình trạng tỷ lệ thất bại của các dự án phần mềm rất cao … Tiếp tục đọc Tuyên ngôn Agile và 12 nguyên tắc Agile