Trương Gia Bình – TGĐ FPT (Trích sử ký 10 năm FPT)

Anh sinh năm 1956, sau Bill Gate một năm. Thời phổ thông anh học chuyên toán Chu Văn An, tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Moscow, Khoa Toán cơ, anh cũng bảo vệ luận án PTS tại đó. Tháng 12 năm 1988, sau khi thành lập FPT anh đi Đức tu nghiệp một năm, đến … Tiếp tục đọc Trương Gia Bình – TGĐ FPT (Trích sử ký 10 năm FPT)