Kinh nghiệm về làm CV của tôi.

Nhân vừa có bạn nhờ tôi góp ý về CV của bạn ấy, tôi gõ lại đây biết đâu ai đó cần. Ngoài các kiến thức về việc CV là gì, gồm những thông tin nào...mà bất cứ ai có thể tự google hoặc mua sách xem được, thì tôi thấy có chú ý sau … Tiếp tục đọc Kinh nghiệm về làm CV của tôi.