16 Nguyên Tắc Lãnh Đạo Của Công Ty Amazon – Amazon Leadership Principles

Đọc kỹ những câu chữ này có thể giúp bạn điều gì đó, hoặc không. Tôi thì thấy khá quen thuộc, dù lần đầu xem kỹ các nguyên tắc lãnh đạo này của Amazon. Lần trước xem hơi kỹ là khi làm CV ứng tuyển vào Amazon. hihi

Tham khảo:

Tôi đã làm thêm file này để ai muốn có thể in ra ngay: 16 nguyên tắc lãnh đạo của công ty Amazon (file PDF, khổ giấy A4).

—————————–

Chúng tôi sử dụng Nguyên tắc Lãnh đạo hàng ngày, khi thảo luận về các ý tưởng cho những dự án mới, hay đưa a quyết định về hướng tiếp cận tốt nhất để giải quyết một vấn đề. Nó chỉ là một trong những điều làm Amazon đặc biệt.

We use our Leadership Principles every day, whether we’re discussing ideas for new projects or deciding on the best approach to solving a problem. It is just one of the things that makes Amazon peculiar.

 1. Hướng tới Khách hàng (Customer Obsession)

Các nhà lãnh đạo bắt đầu với khách hàng và lấy khách hàng làm gốc. Họ nỗ lực làm việc để có và giữ niềm tin của khách hàng. Mặc dù các lãnh đạo chú ý tới các đối thủ cạnh tranh, nhưng họ luôn hướng tới khách hàng.

Leaders start with the customer and work backwards. They work vigorously to earn and keep customer trust. Although leaders pay attention to competitors, they obsess over customers.

 1. Tinh thần làm chủ (Ownership)

Lãnh đạo là người làm chủ. Họ nghĩ về dài hạn và không hy sinh giá trị lâu dài cho kết quả ngắn hạn. Họ thay mặt cho toàn bộ công ty, không chỉ riêng nhóm của họ. Họ không bao giờ nói “đó không phải là công việc của tôi.”

Leaders are owners. They think long term and don’t sacrifice long-term value for short-term results. They act on behalf of the entire company, beyond just their own team. They never say “that’s not my job.”

 1. Phát minh và Đơn giản hoá (Invent and Simplify)

Các nhà lãnh đạo mong đợi và yêu cầu sự đổi mới, phát minh từ nhóm của họ và luôn tìm cách đơn giản hóa. Họ nhận biết bên ngoài tổ chức, tìm kiếm những ý tưởng mới từ khắp mọi nơi và không bị giới hạn bởi “không được phát minh ra ở đây.” Khi chúng ta làm những điều mới, chúng ta chấp nhận rằng chúng ta có thể bị hiểu lầm trong một thời gian dài.

Leaders expect and require innovation and invention from their teams and always find ways to simplify. They are externally aware, look for new ideas from everywhere, and are not limited by “not invented here.” As we do new things, we accept that we may be misunderstood for long periods of time.

 1. Đúng rất nhiều (Are Right, A Lot)

Các nhà lãnh đạo đúng rất nhiều. Họ có khả năng phán đoán mạnh mẽ và bản năng tốt. Họ tìm kiếm những quan điểm đa dạng và làm việc để khẳng định niềm tin của họ.

Leaders are right a lot. They have strong judgment and good instincts. They seek diverse perspectives and work to disconfirm their beliefs.

 1. Học tập và Tò mò (Learn and Be Curious)

Các nhà lãnh đạo không bao giờ học xong và luôn tìm cách cải thiện bản thân. Họ tò mò về những khả năng mới và hành động để khám phá chúng.

Leaders are never done learning and always seek to improve themselves. They are curious about new possibilities and act to explore them.

 1. Tuyển dụng và phát triển những người giỏi nhất (Hire and Develop the Best)

Các nhà lãnh đạo nâng cao hiệu suất làm việc qua mỗi lần tuyển dụng và thăng chức. Họ nhận ra những tài năng đặc biệt và sẵn sàng chuyển vị trí họ trong tổ chức. Các nhà lãnh đạo tạo nên các nhà lãnh đạo mới  và coi trọng vai trò của họ trong việc huấn luyện những người khác. Chúng tôi làm việc thay mặt cho nhân viên của mình để phát minh ra các cơ chế cho phát triển, như “Sự lựa chọn Nghề nghiệp”.

Leaders raise the performance bar with every hire and promotion. They recognize exceptional talent, and willingly move them throughout the organization. Leaders develop leaders and take seriously their role in coaching others. We work on behalf of our people to invent mechanisms for development like Career Choice.

 1. Đòi hỏi các tiêu chuẩn cao nhất (Insist on the Highest Standards)

Các nhà lãnh đạo luôn luôn có những tiêu chuẩn cao – nhiều người có thể nghĩ rằng những tiêu chuẩn này cao một cách phi lý. Các nhà lãnh đạo liên tục nâng cao tiêu chuẩn và thúc đẩy nhóm của họ cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và quy trình chất lượng cao. Các nhà lãnh đạo đảm bảo rằng các khiếm khuyết không được tồn tại mãi và các vấn đề được khắc phục để chúng không tồn tại nữa.

Leaders have relentlessly high standards – many people may think these standards are unreasonably high. Leaders are continually raising the bar and drive their teams to deliver high quality products, services, and processes. Leaders ensure that defects do not get sent down the line and that problems are fixed so they stay fixed.

 1. Nghĩ lớn (Think Big)

Nghĩ nhỏ là một giấc mơ tự sướng. Các nhà lãnh đạo tạo ra và truyền đạt một hướng đi táo bạo, truyền cảm hứng cho những kết quả. Họ suy nghĩ khác biệt và xem xét mọi góc độ để tìm cách phục vụ khách hàng.

Thinking small is a self-fulfilling prophecy. Leaders create and communicate a bold direction that inspires results. They think differently and look around corners for ways to serve customers.

 1. Thiên vị cho Hành động (Bias for Action)

Tốc độ quan trọng trong kinh doanh. Nhiều quyết định và hành động có thể đảo ngược và không cần nghiên cứu sâu rộng. Chúng tôi coi trọng việc chấp nhận rủi ro có tính toán.

Speed matters in business. Many decisions and actions are reversible and do not need extensive study. We value calculated risk taking. 

 1. Tiết kiệm (Frugality)

Làm được nhiều hơn với ít hơn nguồn lực. Những hạn chế tạo ra sự tháo vát, tự cung tự cấp và sáng chế. Không có thêm lời khen ngợi cho việc tăng số lượng nhân viên, quy mô ngân sách hoặc chi phí cố định.

Accomplish more with less. Constraints breed resourcefulness, self-sufficiency, and invention. There are no extra points for growing headcount, budget size, or fixed expense.

 1. Tạo dựng niềm tin (Earn Trust)

Các nhà lãnh đạo chăm chú lắng nghe, nói chuyện thẳng thắn và đối xử với người khác một cách tôn trọng. Họ tự phê bình bằng cách nói ra, ngay cả khi làm như vậy là khó xử hoặc xấu hổ. Các nhà lãnh đạo không tin rằng họ hoặc nhóm của họ luôn thơm tho. Họ đánh giá bản thân và đội của họ so với những người giỏi nhất.

Leaders listen attentively, speak candidly, and treat others respectfully. They are vocally self-critical, even when doing so is awkward or embarrassing. Leaders do not believe their or their team’s body odor smells of perfume. They benchmark themselves and their teams against the best.

 1. Chi tiết tới cùng (Dive Deep)

Các nhà lãnh đạo hoạt động ở tất cả các cấp, luôn kết nối với các chi tiết, kiểm tra thường xuyên và hoài nghi khi các chỉ số và giai thoại khác nhau. Không có việc gì là không xứng với họ.

Leaders operate at all levels, stay connected to the details, audit frequently, and are skeptical when metrics and anecdotes differ. No task is beneath them.

 1. Có lòng dũng cảm ; Sự không đồng ý và Cam kết (Have Backbone; Disagree and Commit)

Các nhà lãnh đạo có nghĩa vụ phải tôn trọng các quyết định thách thức khi họ không đồng ý, ngay cả khi làm như vậy là khó chịu hoặc mệt mỏi. Các nhà lãnh đạo có niềm tin và ngoan cường. Họ không thỏa hiệp vì mục tiêu gắn kết xã hội. Một khi quyết định được xác định, họ cam kết hoàn toàn.

Leaders are obligated to respectfully challenge decisions when they disagree, even when doing so is uncomfortable or exhausting. Leaders have conviction and are tenacious. They do not compromise for the sake of social cohesion. Once a decision is determined, they commit wholly.

 1. Tạo ra các kết quả (Deliver Results)

Các nhà lãnh đạo tập trung đến các yếu tố đầu vào quan trọng cho doanh nghiệp của họ và cung cấp chúng với chất lượng phù hợp và kịp thời. Bất chấp những thất bại, họ vươn tới cơ hội và không bao giờ ngừng lại.

Leaders focus on the key inputs for their business and deliver them with the right quality and in a timely fashion. Despite setbacks, they rise to the occasion and never settle.

 1. Phấn đấu trở thành “Nhà tuyển dụng tốt nhất Trái đất” (Strive to be Earth’s Best Employer)

Các nhà lãnh đạo làm việc hàng ngày để tạo ra một môi trường làm việc an toàn hơn, hiệu quả hơn, hiệu suất cao hơn, đa dạng hơn và công bằng hơn. Họ lãnh đạo bằng sự đồng cảm, vui vẻ trong công việc và dễ dàng tạo niềm vui cho người khác. Các nhà lãnh đạo tự hỏi bản thân họ: Liệu các đồng nghiệp của tôi có đang phát triển không? Họ có được trao quyền không? Họ đã sẵn sàng cho những gì tiếp theo? Các nhà lãnh đạo có tầm nhìn và cam kết đối với thành công cá nhân của nhân viên, cho dù đó là ở Amazon hay ở nơi khác.

Leaders work every day to create a safer, more productive, higher performing, more diverse, and more just work environment. They lead with empathy, have fun at work, and make it easy for others to have fun. Leaders ask themselves: Are my fellow employees growing? Are they empowered? Are they ready for what’s next? Leaders have a vision for and commitment to their employees’ personal success, whether that be at Amazon or elsewhere.

 1. Thành công và quy mô mang lại trách nhiệm lớn (Success and Scale Bring Broad Responsibility)

Chúng tôi bắt đầu trong một nhà để xe, nhưng chúng tôi không còn ở đó nữa. Chúng tôi to lớn, chúng tôi tác động đến thế giới, và chúng tôi còn lâu mới hoàn hảo. Chúng ta phải khiêm tốn và suy nghĩ về những tác động phụ của hành động của chúng ta. Các cộng đồng địa phương, trái đất và các thế hệ tương lai của chúng ta cần chúng ta trở nên tốt hơn mỗi ngày. Chúng ta phải bắt đầu mỗi ngày với quyết tâm cải thiện, làm tốt hơn và tốt hơn cho khách hàng, nhân viên, đối tác của chúng ta và thế giới nói chung. Và chúng ta phải kết thúc mỗi ngày khi biết rằng chúng ta có thể làm được nhiều hơn nữa vào ngày mai. Các nhà lãnh đạo tạo ra nhiều hơn những gì họ tiêu thụ và luôn để lại những thứ tốt hơn so với cách họ tìm thấy chúng.

We started in a garage, but we’re not there anymore. We are big, we impact the world, and we are far from perfect. We must be humble and thoughtful about even the secondary effects of our actions. Our local communities, planet, and future generations need us to be better every day. We must begin each day with a determination to make better, do better, and be better for our customers, our employees, our partners, and the world at large. And we must end every day knowing we can do even more tomorrow. Leaders create more than they consume and always leave things better than how they found them.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s