Ai là tôi

Tôi là ai mà yêu quá đời này.

Cấn Đình Việt, 7x, nguyên quán Xứ Đoài.

Ngoài việc được viết lách cho bản thân mình, tôi mong muốn đây là nơi tạo ra được vài nội dung có giá trị cho cả người khác nữa. Chẳng ai đọc cũng không sao, để lại sau này cho mấy đứa con tôi đọc cũng tốt.