Ai là tôi

Tôi là ai mà yêu quá đời này.

Cấn Đình Việt, 7x, nguyên quán Xứ Đoài.

Ngoài việc được viết lách cho bản thân mình, tôi mong muốn đây là nơi tạo ra được vài nội dung có giá trị cho cả người khác nữa. Chẳng ai đọc cũng không sao, để lại sau này cho mấy đứa con tôi đọc cũng tốt.

Tôi Facebook nhiều hơn viết ở blog này, vì thấy chỉ nên viết ở đây cái gì đó có giá thị nội dung mang tính hệ thống cao, 1 việc tôi đang chưa tìm được cách làm đều.