Lính chiến

Nguyễn Đắc Dũng theo tôi đã sang năm thứ 3. Chưa quá dài, nhưng đủ lâu để đi tiếp. Đủ lâu để nếu hối hận thì đã đạp cho nhau 1 cái, biến khỏi đời nhau rồi!  Tôi từng có nhiều em đồng nghiệp, nhân viên rất tốt. Nhưng nếu mình không có hệ thống, … Tiếp tục đọc Lính chiến